Ads Top

Dijkdoorbraken te voorspellen dankzij sensorsystemen

Geheel volgens plan bezweken op 26 augustus, 27 augustus en 8 september drie proefdijken op de IJkdijk-proeftuin in Bad Nieuweschans (Groningen). Een eerste analyse van de resultaten maakt duidelijk dat de sensorsystemen ruim van te voren de dijkdoorbraken aankondigen.
Tijdens de All-In-One Sensor Validatie Test werd de afgelopen weken de voorspellende waarde van de meetsystemen onderzocht. Eerder voerde Stichting IJkdijk al diverse experimenten uit waarbij een dijk het begaf als gevolg van één specifiek faalmechanisme. In het All-In-One experiment traden verschillende mechanismen tegelijk op. Vooraf was dus niet bekend hoe, wanneer en waar een dijk het zou begeven.
De uitgevoerde experimenten draaiden om het gebruik van zeer geavanceerde sensortechnologie en meet- en analysesystemen. Verschillende bedrijven werkten mee om de dijkdoorbraak te voorspellen en dit zichtbaar te maken in dashboards op beeldschermen. In en rond de proefdijken is een groot aantal sensoren en meetapparatuur aangebracht om dit te kunnen doen. De doorbraken van de drie proefdijken hebben waardevolle resultaten opgeleverd. De komende maanden wordt door een onafhankelijke commissie beoordeeld hoe de meetsystemen hebben gefunctioneerd. Bekeken wordt hoe betrouwbaar en waardevol ze zijn in het voorspellen van de sterkte van de dijk, onder normale en extreme omstandigheden.
De kennis die is opgedaan tijdens de experimenten op de IJkdijk-locatie wordt al toegepast in ‘echte’ dijken. Eind september worden meetsystemen toegepast op dijken van Waterschap Noorderzijlvest: LiveDijk XL. Ook in de provincie Utrecht wordt vanaf september sensortechnologie toegepast in twee dijken.
De monitoringsystemen helpen ons niet alleen om droge voeten te houden, maar leveren ook nog eens besparingen op in de hele beheerketen: meer meten en dus beter weten kan in de toekomst aanzienlijk kosten besparen en levert waterbouwend.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.