Ads Top

Herstel voor Nedap

Na een stevige terugval in 2009 lieten opbrengsten en resultaat van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” over 2010 een herstel zien. De opbrengsten stegen met 16% van € 115,2 miljoen naar € 133,6 miljoen en de winst steeg met € 7,7 miljoen naar € 8,8 miljoen na belastingen (2009 € 1,1 miljoen). De winst per aandeel is uitgekomen op € 1,30 tegenover € 0,16 over 2009. Als gevolg van de toegenomen activiteiten daalde de solvabiliteit van 44% naar 40%. Omdat Nedap streeft naar een solvabiliteit van ongeveer 45%, wordt van de winst 75% aan dividend uitgekeerd, tegenover 90% in voorgaande jaren. Het dividend per aandeel komt hierdoor uit op € 0,98 per aandeel (2009: € 0,14).
In 2010 heeft de marktgroep Library Solutions (RFID zelfbedieningssystemen voor bibliotheken) ondanks hevige prijserosie, een opbrengstengroei weten te realiseren. Met Nedap Librix beschikt de marktgroep als enige partij in de bibliothekenmarkt over een volledig pakket aan producten dat speciaal is ontwikkeld voor bibliotheken.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.