Ads Top

Welke CIO slaagt in het Internet of Things?

De gemiddelde consument die in 1990 gebruik maakte van het internet had dan misschien nog geen weet van de impact die connectiviteit op ons dagelijks leven zou hebben, vooraanstaande technologen zagen het wel aankomen. Terugkijkend, kan de transformatie worden samengevat in drie golven van informatietechnologie, zoals beschreven in het Harvard Business Review artikel: “How Smart, Connected Products Are Transforming Competition”. De eerste it-golf vond plaats in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en had betrekking op de automatisering van losstaande activiteiten in de waardeketen, zoals orderverwerking, betalingen, computergesteund ontwerpen (cad) en productiebesturing. Met de komst van het internet in de jaren tachtig en negentig tekende de tweede it-golf zich af.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.